landschapstafel stadsbrug pad cork kano
Home Uitgelicht Profiel Expertise Netwerkpartners Portfolio Downloads Contact

In het kort...

Interactive Consult is een dienstverlener op het gebied van regio-ontwikkeling. Wij spannen ons in voor een duurzame samenleving, opgebouwd uit vitale regio's met een aantrekkelijk leefklimaat, een gezonde regionale economie en een sterk sociaal weefsel in en tussen lokale gemeenschappen.

ExpertiseMet onze expertise faciliteren we regionale partijen bij het bouwen aan een gezamenlijke toekomst. We kennen de hedendaagse maatschappelijke uitdagingen en helpen om het belang, de urgentie of de kansen helder te krijgen. We begeleiden het ontwikkelingsproces dat vorm krijgt in een regioprogramma. Ook organisatie van samenwerking in een regio en versterking van de kracht van regionale partners rekenen we tot onze taak. Waar gewenst dragen we zorg voor regie of uitvoering van programma's en projecten. Ons portfolio bevat voorbeelden van onze aanpak en resultaten.

Uitgelicht
Internationale studiereis: meer samenhang is toekomstuitdaging voor omgeving Rotterdam

Als vervolg op een internationale denktankconsultatie over samen werken aan duurzame regio´s hebben we een studiereis georganiseerd naar Nederland. Doel was te zien hoe een economisch en maatschappelijk belangrijke regio als Rotterdam en omgeving inspeelt op algemene trends. Is de regio zich bewust van de impact van toekomstontwikkelingen? Wat komt er bij kijken om daar op in te spelen?

ChallengesBestuurders zien de noodzaak van aanpassing aan veranderingen. Toch blijken bestaande toekomstplannen voor de regio versnipperd. Meer samenhang is voorwaarde voor een meer integrale aanpak gebaseerd op lokale inbreng en een groter aanpassingsvermogen.

Lees meer...

Waardecreatie met gebiedsconcepten

Midden- en kleinbedrijven kunnen hun perspectief vergroten door meer focus op waardecreatie voor de gehele regio in plaats van alleen voor eigen bedrijf. Wij laten momenteel een inventarisatie maken van bestaande gebiedsconcepten en de succes- en faalfactoren. Daarmee willen we de economie van regio's helpen versterken.

Lees meer...

Masterclass met Future iQ Partners en LEI

Onder de vlag van Expertisenetwerk Regiowaarde hebben wij samen met Future iQ Partners en onderzoeksinstituut LEI de masterclass Futures Game georganiseerd Futures Gamevoor professionals in regio- of gebiedsontwikkeling. In het simulatiespel Futures Game zijn mondiale ontwikkelingen en lokale vraagstukken gecombineerd in een fictieve gebiedscasus, waarover de deelnemers beslissingen moesten nemen. Een toelichting vooraf over methoden als scenario planning, netwerk mapping en community building bood nieuwe kennis en inzicht in de samenhang. Het simulatiespel zelf stelde de deelnemers in staat dat meteen in de praktijk toe te passen en te zien hoe beslissingen het perspectief in de toekomst beïnvloeden.

Lees meer...

Samenwerking met Future iQ Partners

Regio's kunnen beter gebruik maken van elkaars ervaringen. Ze staan alle voor vrijwel dezelfde vraagstukken. Alleen de context verschilt soms, maar dat biedt juist interessante leermomenten. Future iQ Partners - met ervaringen op andere continenten - en Interactive Future iQ PartnersConsult willen gaan samenwerken om met en internationale uitwisseling regio's in hun ontwikkeling te ondersteunen.

Lees meer...

Regio-ontwikkeling
Scenario-ontwikkeling voor heroriëntatie bij gebiedsontwikkeling

scenario'sDe koers van een regio is vaak een compromis van bestuur-lijke doelen en beschikbare publieke middelen. Dat maakt een regio afhankelijk van korte termijn ontwikkelingen. Maar het kan ook anders. Door vooraf scenario's te ontwikkelen van niet te verwachten, maar wel mogelijke ontwikkelingen, is men veel beter voorbereid op onvoorziene situaties. Scenario-ontwikkeling verbetert besluitvorming, bevordert betrokkenheid en biedt handvatten voor plannen voor de toekomst. Scenario's zijn de verbinding tussen de toekomst en strategie. De casusbeschrijving van Biesbosch en Land van Heusden en Altena is daarvan een voorbeeld.

Lees meer...

Onze expertise

Kennis, ervaring en vaardigheden

We richten ons bij regio-ontwikkeling op vier activiteiten, die onder expertise zijn toegelicht.

programmaontwikkeling: combineren van verschillende doelen, visies en belangen tot een meerjarig regioprogramma;

partnerschappen:
mobiliseren van personen en organisaties voor (tijdelijke) samenwerkingsverbanden en partnerschappen;

capaciteitsontwikkeling:
versterken van de eigen kracht van een regio;

management:
regie- of directievoering over programma's en projecten en daarmee zorgdragen voor resultaten.

Lees meer...

Copyright 2004-2017 © Interactive Consult