landschapstafel stadsbrug pad cork kano
Home Uitgelicht Profiel Netwerkpartners Portfolio Downloads Contact

In het kort...

Interactive Consult is een dienstverlener, die ondernemers, bedrijven en organisaties helpt in te spelen op de toekomst en zich aan te passen aan veranderende omstandigheden. Het biedt expertise en services op het gebied bedrijfs- en organisatievraagstukken, vooral als het gaat om het ontwerpen, introduceren en implementeren van nieuwe bedrijfsconcepten, effectief beleid of organisatorische verandering.

We helpen bij visievorming, begeleiden ontwikkelingsprocessen en identificeren kansen voor nieuw toekomstperspectief. Door beleid te stroomlijnen, belangen te bundelen en betrokkenheid te organiseren, verenigen we stakeholders en overbruggen wij de kloof tussen verschillende werelden. Boeien en binden, richten en inrichten is hoe Interactive Consult ambities helpt realiseren, en waar nodig veranderingen in de organisatie creëert. Om blijvende impact te creëren, besteden we voortdurend aandacht aan capaciteitsopbouw en cliëntleerprocessen.

Uitgelicht

AVG: moeite met voldoen aan de wet, of bouwen van vertrouwen?

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. De AVG heeft grote impact op bedrijfsvoering en werkmethoden van medewerkers. Daarmee lijkt de nieuwe wet haaks te staan op de wens om de regeldruk terug te dringen. En de wetgever stelt serieuze sancties in het vooruitzicht bij het niet voldoen aan de wet.

AVG

Laat dit echter niet uw drijfveer zijn. Als u de juiste maatregelen heeft getroffen en uw organisatie netjes met persoonsgegevens omgaat, kunt u het vertrouwen in uw organisatie bij personeel, klanten en andere relaties juist versterken.

Lees meer...

Internationale studiereis: meer samenhang is toekomstuitdaging voor omgeving Rotterdam

Als vervolg op een internationale denktankconsultatie over samen werken aan duurzame regio´s hebben we een studiereis georganiseerd naar Nederland. Doel was te zien hoe een economisch en maatschappelijk belangrijke regio als Rotterdam en omgeving inspeelt op algemene trends. Is de regio zich bewust van de impact van toekomstontwikkelingen? Wat komt er bij kijken om daar op in te spelen?

ChallengesBestuurders zien de noodzaak van aanpassing aan veranderingen. Toch blijken bestaande toekomstplannen voor de regio versnipperd. Meer samenhang is voorwaarde voor een meer integrale aanpak gebaseerd op lokale inbreng en een groter aanpassingsvermogen.

Lees meer...

Regio-ontwikkeling

Scenario-ontwikkeling voor heroriëntatie bij gebiedsontwikkeling

scenario'sDe koers van een regio is vaak een compromis van bestuur-lijke doelen en beschikbare publieke middelen. Dat maakt een regio afhankelijk van korte termijn ontwikkelingen. Maar het kan ook anders. Door vooraf scenario's te ontwikkelen van niet te verwachten, maar wel mogelijke ontwikkelingen, is men veel beter voorbereid op onvoorziene situaties. Scenario-ontwikkeling verbetert besluitvorming, bevordert betrokkenheid en biedt handvatten voor plannen voor de toekomst. Scenario's zijn de verbinding tussen de toekomst en strategie. De casusbeschrijving van Biesbosch en Land van Heusden en Altena is daarvan een voorbeeld.

Lees meer...

Onze expertise

Kennis, ervaring en vaardigheden

We richten ons bij regio-ontwikkeling op vier activiteiten, die onder expertise zijn toegelicht.

programmaontwikkeling: combineren van verschillende doelen, visies en belangen tot een meerjarig regioprogramma;

partnerschappen:
mobiliseren van personen en organisaties voor (tijdelijke) samenwerkingsverbanden en partnerschappen;

capaciteitsontwikkeling:
versterken van de eigen kracht van een regio;

management:
regie- of directievoering over programma's en projecten en daarmee zorgdragen voor resultaten.

Lees meer...

Copyright 2004-2018 © Interactive Consult