landschapstafel stadsbrug pad cork kano
Home Uitgelicht Profiel Netwerkpartners Portfolio Downloads Contact

Profiel

Over ons Wat wij doen Onze visie

Onze visie ...

Regio's zijn het schaalniveau waarop belangrijke maatschappelijke veranderingen plaatsvinden en ze worden steeds belangrijker. Of het nu gaat om economische kansen en werkgelegenheid, behoud van natuur en landschap, andere perspectieven voor agrarisch ondernemers, of ruimte voor recreatie en woningbouw: de regio blijft de draaischijf waar alle ontwikkelingen samenkomen. Zelfs de aanpak van oplossingen voor de klimaat-, voedsel- en energie-opgaven zal uiteindelijk op regionale schaal gerealiseerd moeten worden.

Dat biedt kansen, maar brengt ook verantwoordelijkheid met zich. Mensen die in een regio wonen, werken en leven, vormen zélf de sleutel tot ontwikkeling van hun regio. Hun betrokkenheid en initiatief bepaalt het succes van projecten en de realisatie van beleidsdoelen.

Daarnaast is professionaliteit, voldoende schaalomvang en verbindend leiderschap nodig. Dat vraagt om samenwerking en bundeling van belangen. Men moet dan wel over de eigen hekjes heen willen kijken. Door belangen en doelstellingen te combineren in een regio-aanpak ontstaat synergie en een schaalniveau dat net verder reikt dan de eigen invloedsfeer.

Copyright 2004-2018 © Interactive Consult