landschapstafel stadsbrug pad cork kano

Portfolio

Selectie van activiteiten

Hieronder volgt in chronologische volgorde een selectie uit de activiteiten en projecten van Interactive Consult. Klik op één van de titels of in het menu voor een toelichting en verwijzingen naar andere informatiebronnen. De cases in dit portfolio geven een beeld van ons werkterrein, onze aanpak en activiteiten.

Studiereis naar de omgeving van Rotterdam

Organiseren en begeleiden van een studiesreis voor buitenlandse professionals in regio-ontwikkeling

Combineren van indrukken van experts en achtergrondinformatie

Samenstellen van informatief en bespiegelend rapport

Maeslantkering

Toekomstverkenning Voorne-Putten (lopende activiteit)

Enkele observaties. Door de jaren heen veel herhaling van zetten

Vinger op de zwakke plek. Enkele voorstellen aan derden voor aanpak

Geïnvolveerd raken. Identificeren van drijvende krachten en sleutelfiguren. Momentum creëren en timing van activiteit(en)

Voorne-Putten

Heroriëntatie toekomst regio Wijde Biesbosch

Interventie in lopende gebiedsontwikkeling, start van veranderingsproces

Advisering en begeleiding van de heroriëntatie

Ombuiging van initiatief en mobiliseren van nieuwe krachten

Logo-Wijde-Biesbosch.png

Expert meeting voor Biesbosch en Land van Heusden en Altena

Begeleiden van een expert team voor outside the box-reflectie op ontwikkelingen en kansen voor het gebied

Vertaling van bevindingen in keuze-opties voor de lange termijn

Handvatten voor het beslisproces aan de hand van scenario's

  
scenario's

Gebiedsontwikkeling in de Maasmeanders

Procesinterventie bij gebiedsontwikkeling aan de hand van de fabel uit Onze ijsberg smelt! (Kotter en Rathgeber)

Stimuleren van initiatief door ondernemers

Bundeling van ideeën tot bouwstenen voor gebiedsconcepten

 

Kennisexpedities voor NGO's uit Oost Europa en de Balkan

Capaciteitsopbouw in de praktijk door kennisexpedities en uitwisseling

Opzet uitwisselingsprogramma's voor regional branding en burgerparticipatie

Organisatie en begeleiding van de uitwisselingen

Directievoering kennisnetwerk Stichting Regiowaarde

Verantwoordelijk voor beleid, netwerkvorming en programma-ontwikkeling

Dagelijkse leiding en vertegenwoordiging van Regiowaarde naar derden

Initiëren en organiseren van kennisactiviteiten (masterclasses, symposia, kennisexpedities e.d.)

logo St Regiowaarde

Kennisexpeditie naar West Cork - Ierland

Kennisexpeditie: ontdekkingstocht naar praktijkkennis over regional branding en certificering op bedrijfs- en productniveau

Capaciteitsontwikkeling door kennisuitwisseling en netwerksamenwerking tussen regio's uit verschillende landen

Kennisoverdracht: ontsluiting van de vergaarde kennis, vervolgproces

 

 

Regional branding als aanjager van gebiedsontwikkeling

Mobiliseren van ondernemers en overheden voor samenwerking aan regio-ontwikkeling

Internationale uitwisseling en kennisontwikkeling over principes van regional branding

Implementatie van verworven kennis in de start van een regio-ontwikkelingsproces

​Reflectie en rapportage over het gebiedsproces, verbinding van het initiatief met andere projecten

Branding Het Groene Woud

Green Agenda training voor NGO's in Roemenië en Bulgarije

Expertise over duurzaamheid, regionale ontwikkeling, ketens en netwerken

Inbreng van praktijkcases en -ervaringen

Training in toepassing van de Green Agenda methode in gebieds-ontwikkelingsprocessen

 
 

Praktijkexpedities voor internationale partners van Lifescape

Selectie van praktijkprojecten, opzet van vier uitwisselingsprogramma's

Mobiliseren van lokale betrokkenheid

Regie over de wederzijdse uitwisseling en toepassing van praktijkkennis

 

 Logo-Lifescape.png

Kwartiermaken voor kennisnetwerk, oprichting Regiowaarde

Opstellen van een businessplan, committeren van participanten en financiers

Organisatie-opzet en oprichting stichting, inrichting AO, opdrachtverwerving

Ontwikkeling huisstijl en communicatie

logo St Regiowaarde
Bestuurlijke fusie in basisonderwijs

Regie over voorbereiding en uitvoering van bestuursbesluiten iz. fusie

Ontwikkelen van een operationele organisatie

Opzet van een professioneel bestuursmodel

VCO De Kring

Programmaontwikkeling voor provinciale sturing van gebiedsontwikkeling

Opstarten en begeleiden van pilots als input voor een case-based programma

Opzet van het programma voor governance vraagstukken

Committeren van beleid, praktijk en wetenschap voor deelname en financiering

SPDO-logo

 

Copyright 2004-2018 © Interactive Consult