landschapstafel stadsbrug pad cork kano

Kennisexpeditie naar West Cork - Ierland

Schets van de vraagstelling

Ondernemers in de Kempen en in het Nationaal Landschap Het Groene Woud, twee regio's in Noord-Brabant, hebben besloten tot samenwerking om hun regio's via gebiedsmarketing of regional branding te positioneren. Het eerste gezamenlijke project betrof uitwisseling en toepassing van kennis over certificering en de betekenis daarvan voor de branding. In West Cork in Ierland is al vele jaren gewerkt met een systeem van certificering voor verschillende sectoren, als onderdeel van de Fuchsia brand. De regio's Kempen en Het Groene Woud hebben daarom Interactive Consult gevraagd een uitwisseling te organiseren met West Cork.

 

Met onze expertise in regionale ontwikkeling en in overleg met de opdrachtgevers hebben we de doelstelling voor de kennisexpeditie verbreed. Niet alleen de kennis en ervaring met certificering, maar ook de betekenis daarvan voor branding, en de plaats van branding in de ontwikkeling van de regio zou het aandachtspunt worden.

Capaciteitsontwikkeling: leren van ervaringen van anderen

De wensen van de twee Brabantse regio's hebben we in overleg met onze contacten in West Cork vertaald in een intensief driedaags programma. In Cork zijn korte presentaties en discussies met deskundigen afgewisseld met bedrijfsbezoeken aan horeca, toerisme, landbouw en kunst/ambachtelijke beroepen. De bezoeken stelden de deelnemers in staat de Ierse ondernemers te vragen naar hun visie op regionale ontwikkeling, hun motivatie om lid te zijn van de brandingorganisatie en vooral: naar de meerwaarde van samenwerking, certificering e.d.

Kennisoverdracht

De verkregen informatie heeft geleid tot nieuwe inzichten in nut, mogelijkheden en het belang van certificering voor het gebiedsontwikkelingsproces in de Kempen en Het Groene Woud. Die zijn vervat in drie "lessen voor Brabant uit Cork" en aanbevelingen voor Brabantse brandingsinitiatieven. Deze kennis is ook uitgedragen naar derden en door Regiowaarde samengevat in een brochure.

Meer informatie

Stichting Kempen Goed: http://kempengoed.nl                                    

Streekorganisatie Het Groene Woud: www.hetgroenewoud.com        

Rapport: Gebiedsontwikkeling met de Fuchsiabrand in West Cork

Brochure: Ervaringen met regional branding uit Ierland, vertaald naar Brabant   

KempengoedHet Groene Woud

 

Copyright 2004-2018 © Interactive Consult