landschapstafel stadsbrug pad cork kano

Regio-ontwikkeling bij de Maasmeanders

Schets van de vraagstelling

In het Maasgebied ten noorden van Oss hebben ondernemers het initiatief genomen om de ontwikkeling van hun regio te versterken. Het aantal agrarische bedrijven neemt af en werkgelegenheid en leefbaarheid staan onder druk. Tegelijkertijd groeit de economische potentie van de regio door de stijgende maatschappelijke waardering voor kernwaarden als rust, ruimte en recreatieve mogelijkheden die in het gebied ruim aanwezig zijn. De regio onderkent de veranderingen en ziet de vrijetijdssector als een nieuwe maatschappelijke en economische drager.

 

In diverse rapporten zijn met externe deskundigen de ontwikkelingskansen voor het gebied in kaart gebracht. Nu moest de overstap gemaakt worden van raad naar daad; d.w.z. van adviesrapporten naar initiatieven door ondernemers. Dit is in gang gezet met een ledendag onder de titel: frisse ideeën, eigen initiatief.

Procesinterventie en initiatiefontwikkeling

Interactive Consult heeft de ledendag georganiseerd. Door relevante stakeholders in te zetten als facilitators zijn partijen bij elkaar gebracht en betrokken geraakt bij het gebiedsproces. De deelnemers zijn zelf aan de slag gegaan met uitwerking van ideeën. De resultaten zijn gebundeld tot bouwstenen voor waardecreatie: de basis voor economische dragers. Groepjes leden van Maasmeanders zijn intussen gestart met concrete invulling.

Het gebiedsontwikkelingsproces hebben wij geanalyseerd en verbeeld aan de hand van de parabel van Kotter en Rathgeber over pinguins: Onze ijsberg smelt! Deze parabel biedt handvatten voor het vervolg van de gebiedsproces en professionalisering van het ondernemerschap. Het rapport Bouwen aan samenwerking verwoordt de analyse en leerpunten uit het ontwikkelingsproces. Verder bundelt het rapport de ideeën die ondernemers tijdens de ledendag hebben aangedragen tot bouwstenen voor (nieuwe) economische dragers. Het rapport is door Regiowaarde samengevat in een brochure.

Meer informatie
Stichting Maasmeanders: www.maasmeanders.nl
Rapport: Bouwen aan samenwerking
Brochure:

Bouwen aan samenwerking (samenvatting)

Copyright 2004-2018 © Interactive Consult