landschapstafel stadsbrug pad cork kano

Green Agenda training in Roemenië

Netwerksamenwerking

Green Agenda is een participatieve methode voor ontwikkeling en toepassing van strategieën voor duurzame ontwikkeling op lokaal niveau en met actieve inbreng van de lokale gemeenschap. De methode wordt gebruikt door Milieukontakt International bij de ondersteuning en training van NGO's in nieuwe en kandidaat EU-lidstaten.

Interactive Consult is door Milieukontakt gevraagd haar expertise in te brengen tijdens een training seminar in Tirgu Mures - Roemenië voor NGO's uit Roemenië en Bulgarije.

Verleggen focus van milieu naar duurzaamheid

ga training 2007Overheden van nieuwe en kandidaat-lidstaten van de EU richten zich vaak op economische ontwikkeling en aanleg van infrastructuur, met financiering door EU-fondsen. Vraagstukken rond maatschappelijke ontwikkeling hebben daarbij geen hoge prioriteit.

NGO's zijn vaak voorlopers in maatschappelijke ontwikkeling. De NGO's die deelnamen aan de Green Agenda training, waren oorspronkelijk actief gericht op milieuvraagstukken. Het trainingsprogramma hielp hen de kennis en vaardigheden te verkrijgen voor integrale duurzame ontwikkeling. Daarin is bovendien veel aandacht gegeven aan het initiëren en begeleiden van burgerparticipatie, vergelijkbaar met gebiedsontwikkeling in Nederland.

Inbreng van cases, ervaringen en kennis

Als inhoudelijk deskundige hebben wij desgevraagd presentaties gegeven over het begrip duurzaamheid, de wijze waarop dat in het Nederlandse beleid vorm heeft gekregen en hoe dat op lokaal/regionaal niveau inhoud krijgt in tal van projecten. Door vervolgens de inbreng van cases uit Nederland en andere Europese regio's te combineren met bezoeken aan diverse projecten in Roemenië konden de deelnemers hun eigen ervaringen en de nieuw verworven inzichten meteen verwerken in de eerste ideeën voor duurzaamheidsprojecten.

Meer informatie

Milieukontakt International:

http://milieukontakt.net/en/

Over de methode:

www.greenagenda.net

Rapport met verslag en presentaties:

Sustainable Regional Development

Copyright 2004-2018 © Interactive Consult