landschapstafel stadsbrug pad cork kano

Kennisexpedities voor NGO's uit Oost Europa en de Balkan

Internationale versterking maatschappelijk middenveld

NGO's in nieuwe en kandidaat EU-lidstaten worden ondersteund bij de versterking van het maatschappelijke middenveld. Bijvoorbeeld met de Green Agenda-trainingsprogramma's van Milieukontakt International. Green Agenda is een participatieve methode voor duurzame ontwikkeling op lokaal niveau met actieve inbreng vanuit de lokale gemeenschap. Onderdeel van het trainingsprogramma zijn studiebezoeken aan EU-instellingen in Brussel en bezoeken aan praktijkprojecten in de vorm van kennisexpedities.

Interactive Consult heeft voor Milieukontakt meerdere van dergelijke kennisexpedities georganiseerd naar Brabantse projecten en organisaties. Op die wijze geven wij vorm en inhoud aan capaciteitsontwikkeling, netwerksamenwerking en partnerschap.

Bezoeken aan Brabant vanuit Oost-Europa en Balkan

In 2007 hebben NGO-vertegenwoordigers uit Bulgarije, Roemenië en Kroatië deelgenomen aan een kennis expeditie. Een jaar later volgde een groep uit diverse landen van de Balkan. En als vervolg op het bezoek in 2007 hebben we in 2009 een werkervaringsprogramma opgezet voor de eerste LEADER-programmacoördinator van Kroatië.

Deelnemers aan deze uitwisselingsbezoeken wilden kennismaken met ervaringen met plattelandsontwikkeling en regional branding. Bijzondere aandacht ging daarbij uit naar samenwerking tussen publieke en private organisaties en burgerparticipatie. Per kennisexpeditie zijn ruim 15 verschillende projecten bezocht van ondernemers uit horeca, recreatie en landbouw en van lokale overheden of natuurorganisaties.

Wederzijds voordeel

Dergelijke bezoeken bleken ook interessant voor lokale, Brabantse betrokkenen. Zij moesten immers kort en bondig de essenties toelichten van vaak complexe activiteiten of projecten. Dat helpt hen om beter inzicht in de samenhang te krijgen in hun eigen context, niet in het minst door de vragen van de deelnemers. Door bij de bezochte projecten ook steeds enkele Nederlandse praktijkdeskundigen of kenniswerkers te betrekken, kwam een brede uitwisseling en toetsing van uitgangspunten, beelden en ideeën tot stand.

Meer informatie

Rapport: Report of the study visit from the Balkans - by Milieukontakt (Engels)

Rapport: Report of the study visit from Bulgaria, Croatia and Romania - by Milieukontakt (Engels)

Rapport: Internationaal werkbezoek aan Brabantse regionale ontwikkelingen - Milieukontakt/Regiowaarde

 

Copyright 2004-2018 © Interactive Consult