landschapstafel stadsbrug pad cork kano

Expert meeting voor Biesbosch en Land van Heusden en Altena

Situatieschets

Biesbosch en Land van Heusden en Altena zijn onderdeel van het werkgebied van de Gebiedscommissie Wijde Biesbosch. ​Hierin werken verschillende organisaties samen aan de verbetering van de economische en sociale vitaliteit en de kwaliteit van de leefomgeving. De Gebiedscommissie zoekt samen met de gemeenten naar toekomstige economische dragers, en denkt daarbij aan leisure. In een ééndaagse expert meeting zijn de verschillende initiatieven en ontwikkelingslijnen bij elkaar gebracht.

Vraagstelling

Hoewel leisure (of: toerisme en recreatie) een belangrijk aandachtspunt is in de verschillende rapporten over de regio, was het doel van de expert meeting vooral om breder te kijken en samenhang te zoeken. Het ging daarbij om een doorkijk naar de lange termijn. Vier vragen stonden centraal:vraagstelling

Welke ontwikkelingskansen biedt leisure voor het gebied?

Welke andere kansen voor economische versterking bieden lopende ontwikkelingen?

Wat zijn specifieke succes- en faalfactoren, die de haalbaarheid van kansen beïnvloeden?

Welke scenario's zijn denkbaar, o.b.v. de meest onzekere factoren en invloedrijke factoren?

Aanpak

Wij hebben de expert meeting - onder de vlag van Stichting Regiowaarde - opgezet en uitgevoerd in samenwerking met Telos, onderdeel van de Universiteit van Tilburg. Hiervoor zijn experts uit verschillende organisaties uitgenodigd die in staat zijn outside of the box te denken. Met een samenvatting vooraf van de belangrijkste gebiedsontwikkelingen, nieuwe input van gebiedsdeskundigen op specifieke onderwerpen tijdens de dag en bezoeken aan enkele ondernemers heeft het expertteam een analyse gemaakt. Aan het slot van de dag zijn de bevindingen gepresenteerd aan bestuurders uit de regio.

Scenarioplanning als hulpmiddel

scenario'sUit de expert meeting bleek dat de organisaties in het gebied nog geen goed beeld hebben van de (on-)mogelijkheden en van de consequenties van keuzen. Om daarin meer inzicht te verkrijgen, hebben wij geadviseerd een aantal mogelijkheden uit te werken met scenarioplanning. Met de bevindingen uit de expert meeting hebben wij een voorzet gedaan door vier fictieve, maar op zich realistische scenario's te ontwikkelen en te beschrijven. Daarmee is de geadviseerde vervolgfase geconcretiseerd en gevisualiseerd.

Meer informatie

Rapportage in de vorm van een leaflet: Behoud van eigen kwaliteit vraagt keuzes

Op de website van de Gebiedscommissie: verslag van de expert meeting, scroll naar Expertmeeting

 

Copyright 2004-2018 © Interactive Consult