landschapstafel stadsbrug pad cork kano

Verkenning samenwerking Nederland - Hongarije

Hongaarse boeren op zoek naar zuivelkennis

Samen met andere organisaties en personen onderzoekt Interactive Consult de mogelijkheden voor een samenwerkingsproject tussen Nederland en Hongarije. Aanleiding vormde de vraag van een aantal zelfkazende boeren in Hongarije, die voor verbetering van de kwaliteit van hun product gebruik willen maken van de zuivelkennis in Nederland. Maar het gaat om meer dan alleen kennis: er zijn technische hulpmiddelen nodig en een op de Hongaarse situatie afgestemd samenwerkings- en afzetmodel.

Initiatiefnemer en culinair journalist Tom de Smet meent dat het initiatief van deze Hongaarse boeren aan haalbaarheid wint als het kan aansluiten bij herstel en versterking van culinaire tradities. De oorspronkelijke Hongaarse (eet)cultuur, waarbij mensen bij tal van gelegenheden gezamenlijk en in de open lucht koken en dineren, kan de plattelandsontwikkeling versterken. Zo is in de jaren negentig ook de wijncultuur in Hongarije hersteld met kennis uit o.a. Spanje en Italië.

Culinaire tradities en herkomst voedsel kansen voor Nederlandse boeren

Ook Nederlandse (zuivel)boeren zijn op zoek naar diversificatie: nieuwe (zuivel)producten voor alternatieve afzetkanalen. Regionalisering biedt mogelijk kansen, d.w.z.: productie en afzet van zuivelproducten in de eigen regio in plaats van melkproductie voor de export. In Nederland is de verbinding tussen consument en producent echter vrijwel verdwenen, waardoor regionalisering van productie en afzet lastig zijn. Toch groeit ook in ons land de aandacht voor herkomst en kwaliteit van voedsel. Welke kansen biedt dit voor ondernemers? Wat kunnen we leren van de Hongaarse cultuur en tradities?

flag HU-BrabantSamen met andere betrokkenen zoeken we allereerst (zuivel)ondernemers met oog voor en interesse in culinaire tradities, productvernieuwing en regionalisering van productie en afzet. Belangstellenden kunnen zich melden op ons contactadres.

Meer informatie

Brochure: Ambachtelijke kaas en zuivel

Ook in het Engels: Artisan cheese and dairy products

Artikel in Hongarije Vandaag: Bestaat er goede Hongaarse kaas? Steeds meer

 

Copyright 2004-2018 © Interactive Consult