landschapstafel stadsbrug pad cork kano

Heroriëntatie Wijde Biesbosch

Situatieschets

schaalniveaus Wijde BiesboschDe gebiedsontwikkeling in de Wijde Biesbosch is onderdeel van het programma Revitalisering Landelijk Gebied van de provincie Noord-Brabant. Na vier jaar planvorming is in 2005 de gebiedsontwikkeling gestart, waarvoor een periode van tien jaar was uitgetrokken. Ruwweg de helft daarvan is voorbij, maar intussen is de wereld veranderd waardoor de uitgangspunten en de strategie moeten worden herzien. De economische crisis noopt de regering tot drastische bezuinigingen. Bestuursafspraken voor financiering van gebiedsontwikkeling zijn opgeschort. Verder hebben nationale en provinciale verkiezingen op tal van punten geleid tot beleidswijzigingen, die vooral vanaf 2012 effectief worden. Eén van de consequenties is, dat Provincie Noord-Brabant niet langer de financiering, regie en facilitering kan bieden waar het tienjarig gebiedsontwikkelingsproces op was gebaseerd. Zo blijken onvoorziene, mondiale en nationale ontwikkelingen plots ingrijpende gevolgen te hebben op regionaal en lokaal niveau. Er zijn ingrijpende wijzigingen in de sturing en aanpak - een verandering van paradigma - nodig om met betrokkenheid van en initiatief uit de samenleving een vervolg te kunnen geven aan gebiedsontwikkeling.

Vraagstelling

Gedeputeerde Staten heeft de commissies van de negen gebieden in Noord-Brabant gevraagd om voorstellen hoe zij de gebiedsontwikkeling willen voortzetten. Dat leidde snel tot discussies en nota's over nieuwe gebiedsindelingen en organisatiestructuren. Belangrijker is echter de vraag: waar draait het allemaal om? Wie zijn de probleemeigenaren, nu Rijk en provincie zich terugtrekken? Veranderen daarmee ook de doelen?. Willen de gebiedspartners met elkaar verder, of zijn nieuwe allianties wenselijk?

Veranderingsproces gestart

Verandering in acht fasenVoor een antwoord op dergelijke vragen heeft Interactive Consult namens Regiowaarde een proceskader gecreëerd en een verandering in denken geïnitieerd. Immers: voortaan zal de ontwikkeling gestoeld moeten zijn op meer eigen initiatief en verantwoordelijkheid uit de regio, met nieuwe allianties, op meerdere schaalniveaus en tegelijkertijd met minder bestuurlijke drukte.

Dat vraagt een andere aanpak en meer flexibele plannen die de regio in staat stellen ondanks grote onzekerheden en voortdurende veranderingen toch te werken aan de gewenste ontwikkeling. Aan de hand van een metafoor over pinguïns uit het boekje Onze ijsberg smelt! hebben we het proces samen met gebiedsvertegenwoordigers in herkenbare stappen kunnen opdelen. Met scenario's is het besluitvormingsproces voorbereid. De eerste verkenningen hebben in september 2011 geleid tot een voorstel vanuit de regio aan Gedeputeerde Staten. Komend halfjaar wordt gewerkt aan verdere uitwerking en alliantievorming.

Meer informatie

Rapport:

Heroriëntatie op gebiedsontwikkeling in de Wijde Biesbosch

Brochure: Samenvatting rapport over heroriëntatie
Brochure: Verandering in acht fasen
Copyright 2004-2018 © Interactive Consult