landschapstafel stadsbrug pad cork kano

Praktijkexpedities voor internationale partners van Lifescape

Lifescape - your landscape

Lifescape – your landscape was een Interreg-project met medefinanciering door de EU. Met Provincie Noord-Brabant als lead partner werd het project uitgevoerd door veertien partners in vijf landen met financiële ondersteuning van het Interreg-programma IIIB voor Noordwest Europa. In twintig deelprojecten zijn bruggen gelegd tussen stad en ommeland, waarmee de regionale samenwerking en economische ontwikkeling is versterkt. Doel was om een duurzame balans te vinden tussen werk, wonen en omgeving. Het landschap is daarbij gezien als bron van inspiratie, identiteit en economische ontwikkeling.

Ontmoeting tussen stad en buitengebied

Voor het halfjaarlijks partnerforum van het Lifescape-project heeft Interactive Consult voor het thema "Ontmoeting tussen stad en buitengebied" vier fieldtrips (expedities) naar praktijkprojecten georganiseerd. De projecten zijn geselecteerd op verwantschap met de doelen van Lifescape:

-  bewustmaken en mobiliseren van inwoners van de streek

-  opzetten van natuur- en landschap georiënteerde agrarische bedrijfssystemen

-  werken aan consumentenbinding, streek- en ketensamenwerking

Lifescape 

De bezochte projecten betroffen:

het revitaliseren van een natuurtheater

uitwerken van plannen voor een heemtuin

opstart van een kinderopvangcentrum op een agrarisch bedrijf

gebruik van de diensten van een zorgboerderij voor cliënten van zorginstellingen

Deze projecten maakten zelf geen onderdeel uit van het Interreg-project. Zo konden de Lifescape-partners hun kennis en ervaringen uitdragen aan nieuwe doelgroepen en tegelijkertijd inspiratie en ideeën opdoen voor vervolgactiviteiten binnen het Lifescape-project.

Meer informatie

Websites van het afgesloten Interreg-project:

www.lifescapeyourlandscape.org

www.lifescapeyourlandscape.org/matrix

 

Copyright 2004-2018 © Interactive Consult